Regulamin Podkarpackiej Ligi Alpejskiej Dzieci i Młodzieży

Utworzono: poniedziałek, 10 January 2022 13:56

NARCIARSTWO ALPEJSKIE

◄powrót

ZZZ

REGULAMIN

Program:

 


Podkarpacka Liga Alpejska  Dzieci i Młodzieży
- 2022

 

 1. ORGANIZATORZY :

 

 • Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski
 • Polski Związek Narciarski
 • Urząd Marszałkowski woj. Podkarpackiego.
 • Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
 • Uczniowski Klub Narciarski „LAWORTA” w Ustrzykach Dolnych
 • PPHU „ABM" Sp. z o.o. - Bronisław Mrugała - Ustrzyki Dolne
 • Laworta - SKI spółka  z o.o.
 • POSiR Przemyśl
 • UKS Gwoździk Gwoźnica Dolna
 • GOPR
 1. PATRONAT MEDIALNY :
 • TV Bieszczady
 1. CELE ZAWODÓW:
 • upowszechnianie narciarstwa alpejskiego
 • podnoszenie poziomu sportowego zawodników zrzeszonych w klubach narciarskich na terenie woj. Podkarpackiego
 • współzawodnictwo sportowe i propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podkarpackiego.
 • Integracja środowiska narciarskiego w województwie podkarpackim

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

Zawody 1

 • Nazwa: PODKARPACKA LIGA ALPEJSKA – Zawody Otwarcia
 • Termin: 14 stycznia 2022
 • Miejsce realizacji: Stacja Narciarska „Gromadzyń” w Ustrzykach Dolnych

Zawody 2

 • Nazwa: PODKARPACKA LIGA ALPEJSKA – Puchar Twierdzy Przemyśl.
 • Termin: 21.01.2022
 • Miejsce realizacji: Stok POSiR Przemyśl ...............................................................................

Zawody 3

 • Nazwa: PODKARPACKA LIGA ALPEJSKA – Międzynarodowy Puchar EUROPA KARPAT
 • Termin: 6.02.2022
 • Miejsce realizacji: Stok POSiR Przemyśl ...............................................................................

Zawody 4

 • Nazwa: PODKARPACKA LIGA ALPEJSKA – Zawody o Puchar Gromadzynia
 • Termin: 14.02.2022
 • Miejsce realizacji: Stacja Narciarska „Gromadzyń” w Ustrzykach Dolnych

Zawody 5

 1. Nazwa: PODKARPACKA LIGA ALPEJSKA – Memoriał Olka Ostrowskiego
 2. Termin: 11.03.2022
 3. Miejsce realizacji: Stacja Narciarska „LAWORTA-SKI” w Brzegach Dolnych k.  w Ustrzyk Dolnych.

Zawody 6

 • Nazwa: PODKARPACKA LIGA ALPEJSKA – Puchar Laworty
 • Termin: 13.03.2022
 • Miejsce realizacji Stacja Narciarska „LAWORTA-SKI” w Brzegach Dolnych k.  w Ustrzyk Dolnych

 

 Zawody z gwiazdką nie wliczane są do Ligii, ale w razie braku możliwości rozegrania wcześniejszych pozostaną jako terminy rezerwowe.

Szczegółowe zapowiedzi poszczególnych zawodów, w tym program minutowy przedstawiony zostanie w terminie późniejszym na stronie www.pozn.eu w zakładce narciarstwo alpejskie

 1. UCZESTNICY LIGI
  Uczestnikami Ligi są zawodnicy zrzeszeni w klubach narciarskich oraz niezrzeszeni z województwa Podkarpackiego. Uczestnikami mogą być także zawodnicy z innych województw oraz Słowacji i Ukrainy i innych.
 1. KONKURENCJE
  Liga rozgrywana będzie dla wszystkich grup
  wiekowych w konkurencji:
  • Slalom gigant (GS)
  • Slalom (SL)

 

 1. KLASYFIKACJA, PUNKTACJA, RANKING I KATEGORIE WIEKOWE
  W Lidze prowadzona będzie klasyfikacja:
  - indywidualna poszczególnych zawodów
  - drużynowa końcowa Ligi

Punktacja do końcowej klasyfikacji drużynowej:
Wliczane będą punkty uzyskane w poszczególnych zawodach p i indywidualnej przez zawodników uczestniczących klubów i zespołów wg klucza:
Miejsca: 1   2   3   4  5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Punkty: 60 50 40 35 30 28 26 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  9   8  7   6
Miejsca: 26 27 28 29 30
Punkty:  5   4   3   2  1

Do klasyfikacji indywidualnej końcowej zaliczane będą najlepsze wyniki uzyskane w poszczególnych edycjach minus jeden (tzn. jeżeli odbędą sie 4 zawody to trzy najlepsze wyniki, jeżeli 5 to 4 najlepsze wyniki itp. W przypadku, gdy w klasyfikacji indywidualnej końcowej zawodnicy uzyskają tą samą ilość punktów, w pierwszej kolejności wówczas o miejscu zadecyduje więcej wyższych lokat w poszczególnych zawodach w drugiej kolejności miejsce w najsłabszych zawodach (pełna liczba zawodów( tzn. jeżeli odbędzie się 4 zawodów to wynik najsłabszych w pełnej liczbie zawodów, jeżeli 5 to 5).

 1. Kategorie wiekowe:
  Liga rozgrywana będzie w następujących grupach wiekowych:

1) Gr. 1. Przedszkolaki i "0" (dziewczynki) - rocznik 2014 i mł.
2) Gr. 2. Przedszkolaki i "0" (chłopcy) - rocznik 2014 i mł.
3) Gr. 3. Dzieci młodsze-dziewczynki (juniorki E) - rocznik 2012-2013
4) Gr. 4. Dzieci młodsze-chłopcy (juniorzy E) - rocznik 2012-2013
5) Gr. 5. Dzieci starsze-dziewczynki (juniorki D) - rocznik 2010-2011
6) Gr. 6. Dzieci starsze-chłopcy (juniorzy D) - rocznik 2010-2011
7) Gr. 7. Młodziczki (juniorki C) - rocznik 2008-2009
8) Gr. 8. Młodzicy (juniorzy C) - rocznik 2008 -2009
9) Gr. 9. Juniorki młodsze (juniorki B) - rocznik 2006-2007
10) Gr. 10. Juniorzy młodsi (juniorzy B) - rocznik 2006-2007
11) Gr. 11. Juniorki (juniorki A) - rocznik 2001-2005
12) Gr. 12. Juniorzy I (juniorzy A) - rocznik 2001-2005
13) Gr. 13. Seniorki - rocznik 2000-1982
14) Gr. 14. Seniorzy - rocznik 2000-1982
15) Gr. Masters Kobiety – rocznik 1981 i starsze
16) Gr. Masters Mężczyźni - – rocznik 1981 i starsi

 

 1. ZGŁOSZENIA 

Grupowe: dokonują kluby, szkoły inne instytucje na drukach PZN na adresy poszczególnych organizatorów. Ww. dane zamieszczone zostaną w komunikatach organizacyjnych poszczególnych edycji Ligi. Zgłoszenie na drukach PZN. prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia Indywidualne: dokonują rodzice lub prawni opiekunowie również na drukach PZN. Zgłoszenie należy dokonać na każdą edycję pocztą elektroniczną na adres poszczególnych organizatorów. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie trenera klubowego lub rodzica o ubezpieczeniu zawodników (-ka) (-czki) od następstw NW oraz o posiadaniu aktualnych badań lekarskich (w przychodni sportowo-lekarskiej).

 

 1. TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ


Informacje o miejscu i terminie zgłoszeń zamieszczona zostanie na stronie www.pozn.eu zakładka narciarstwo alpejskie. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane do dnia poprzedzającego poszczególne edycje do godz. 15:00.

 1. OPŁATA STARTOWA


Opłata startowa zgodna z regulaminem zawodów, kwota nie większa niż 30 zł od osoby za każdy dzień zawodów. Opłatę startową należy wpłacić każdorazowo w terminie zgłoszenia do zawodów na konto lub w dniu zawodów w biurze organizatora. Zawodnicy, za których nie została uiszczona opłata startowa nie będą rozlosowywani. W razie konieczności odwołania zawodów opłata startowa będzie mogła być zaliczona na poczet następnych zawodów lub zwrócona. Organizatorzy nie zwracają opłaty startowej zawodnikom, którzy wycofali się z udziału w zawodach Ligi w czasie jej trwania z przyczyn innych niż losowe.

 1. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
 • Zawody odbędą się w konkurencji slalom gigant i slalom (1 lub 2 przejazdy – ilość przejazdów każdorazowo zostanie ustalona na odprawie kierowników drużyn).
 • Oglądanie trasy jedynie ześlizgiem z góry na dół z założonymi, widocznymi numerami startowymi.
 • Zjazd w inny sposób trasą slalomu (przed rozpoczęciem zawodów oraz przed rozpoczęciem II przejazdu) powoduje ukaranie zawodnika do dyskwalifikacji włącznie.
 • W razie niesprzyjających warunków śniegowych Jury zawodów może nakazać oglądanie trasy jedynie po jej zewnętrznej stronie.
 • Ostateczna decyzja o godz. startu, ilości przejazdów oraz inne ustalenia dotyczące przebiegu zawodów podane będą każdorazowo w czasie odprawy kierowników drużyn.
 • Zawody przeprowadzone będą zgodnie z Regulaminem Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży oraz NRS (z wyjątkiem art. 801.1, 801.2.4, 901.1, 901.2.4, 902.1, 903.1.1, 906.1, 906.2).
 • Dopuszcza się pomiar czasu za pomocą elektronicznego urządzenia z impulsami przekazywanymi drogą radiową.
 • Zawodnik musi posiadać i okazać na życzenie przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego lub Jury aktualną legitymację szkolną lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 • Uczestnicy Ligi zobowiązani są do sportowego zachowania, przestrzegania regulaminów, zarządzeń Komitetu Organizacyjnego oraz Jury.
 • Zawodnicy podczas startu w konkurencji slalom gigant winni posiadać kaski z tzw. „Twardą osłoną uszu” (bez niniejszych kasków zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu)

 

 1. ODPRAWA KIEROWNIKÓW DRUŻYN I LOSOWANIE NUMERÓW STARTOWYCH
 • Odprawa kierowników drużyn odbywać się będzie w przeddzień zawodów w Biurze
  Zawodów o godz. ogłoszonej w zapowiedzi zawodów.
 • W czasie odprawy kierowników drużyn odbędzie się weryfikacja zawodników oraz
  losowanie numerów startowych
 • Losowanie przeprowadzane będzie oddzielnie w każdej kategorii wiekowej.

 

 1. PROTESTY I ODWOŁANIA
 • Do składania protestów i odwołań od decyzji Jury mają prawo trenerzy oraz kierownicy ekip.
 • Protesty i odwołania należy składać do Jury zawodów w formie pisemnej za kaucją 300,00 zł.
 • Termin składania protestów: 15 minut od momentu ogłoszenia wyników nieoficjalnych, a w odniesieniu do dyskwalifikacji – 15 minut od wywieszenia listy zawodników zdyskwalifikowanych.
 • Termin składania odwołań od decyzji Jury: 15 minut od ogłoszenia decyzji.

 

 1. NAGRODY
 • Indywidualne (na każdych zawodach):
 • Dla zwycięzców kategorii wiekowych: medale i dyplomy
 • Za zajęcie miejsca II-III - medale i dyplomy, za zajęcie miejsca IV-VI – dyplomy
 • Indywidualne (klasyfikacja końcowa):
  • o Miejsca I-III – puchary
  • o Miejsca I-VI – dyplomy
  • o Nagrody rzeczowe i upominki w zależności od możliwości tylko w klasyfikacji końcowej.
  • o Klasyfikacja zespołowa w klasyfikacji końcowe puchary za miejsca I – VI.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO
 • Trenerzy, kierownicy ekip lub rodzice odpowiedzialni są za bezpieczeństwo sprzętu narciarskiego zawodników i zapewnienie odpowiedniego ubioru.
 • Wymagane są atestowane kaski narciarskie (tzw. „Twarde uszy”- slalom gigant) we wszystkich kategoriach wiekowych.
 • Organizatorzy maja prawo zmienić miejsce rozgrywania zawodów, odwołać zawody w dniu poprzedzającym zawody, a nawet w dniu zawodów mając na uwadze bezpieczeństwo startujących. Trenerzy, kierownicy ekip oraz rodzice powinni telefonicznie upewnić się czy zawody nie zostały odwołane.
 • Ubezpieczenie uczestników Ligi od następstw NW jest obowiązkowe. Zgłaszający zawodników potwierdzają na stosownym oświadczeniu o dokonaniu ubezpieczenia zawodników oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach,
 • Ubezpieczenia dokonują uczestnicy. Koszty ubezpieczenia ponosi zgłaszający.
 • Niezależnie od faktu ubezpieczenia zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki wynikłe z winy uczestników zawodów.

 

 1. PRZEPISY PORZĄDKOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Numery startowe należy oddać w strefie mety bezpośrednio po zakończeniu przejazdu. Opłata za zgubiony numer startowy - 100,00 zł.
 • Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Jury.
 • Prawo interpretacji spraw nie ujętych w regulaminie lub zmiany niektórych jego zapisów przysługuje Komitetowi Organizacyjnemu w porozumieniu z przedstawicielami uczestniczących klubów

Organizatorzy

 

Organizatorzy

 

Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski

Adres biura:

Hala Sportowa przy OSiR w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 19 A (parter)
38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. 13 493 95 02

Administracja:
Krzysztof Lachowski
sport@ustrzyki-dolne.pl
tel. 602324019

Statystyka

Odsłon artykułów:
555795
2023 © Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych

stat4u
Powered by Joomla 1.7 Templates